Te behandelen zaken

1
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Brieven regering:

12
AFVOEREN: Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen
13
Correctie bij de stemming over de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 35 250, nr. 43)
16
VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (32820, nr. 377)
17
VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846, nr. 59)
18
VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760, nr. 102)
19
VSO Beantwoording vragen over het bericht "Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent" (31497, nr. 366)
20
VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)