Plenair debat : VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie (29521-406)

De vergadering is geweest

11 november 2020
10:30 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data