Plenair debat : VSO Subsidieregeling Abortusklinieken (29 214, nr. 83)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
21:30 - 21:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur (Kamerstuk 29214-83)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data