Plenair debat

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/6)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Pakketbeheer

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat