Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

7
Opnieuw aan te houden moties

8
AFVOEREN: VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 maart 2020 (AO d.d. 11/03)
10
VAO Externe veiligheid (AO d.d. 10/06)
11
VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185)
12
VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)
13
AFVOEREN: Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing
14
Het lid Van Gerven: verzoek uitstel plenaire behandeling Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35354)
16
Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister-president over het onomwonden aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en het koloniaal verleden
17
Het lid Agema: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het inspectierapport De Verpleeghuiszorg in beeld n.a.v. inspectiebezoeken aan alle verpleeghuizen (Igj.nl, 15 juni 2020)
18
Het lid Buitenweg: brief van de regering over de stand van zaken van de Tijdelijke wet Covid-19, te ontvangen nog deze week i.v.m. het debat over het coronavirus volgende week

19
Het lid Van Gent: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ongevraagd advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Raadvanstate.nl, 15 juni 2020)
20
Het lid Omtzigt: verzoek de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) te agenderen voor de Stemmingen van donderdag