Plenair debat : VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
20:45 - 21:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data