Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VSO Binnenvaart en Maritiem (31409-278)
6
VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)
7
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)
8
VSO Circulaire economie (32852-119)
11
Het lid Kuiken: debat met de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over (institutioneel) racisme in Nederland
12
Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Grove fouten bij onderzoek naar gedwongen adoptie: 'Het is een bende'’ (Rtlnieuws.nl, 5 juni 2020)

13
14
Het lid De Graaf: stenogram aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake schriftelijke vragen over het bericht ‘Onderzoek: dreiging door extreme afsplitsing van IS’ (Nrc.nl, 7 juni 2020)

15
Het lid Karabulut: vooraankondiging VAO RBZ, deze week inclusief stemmingen
16
Het lid Karabulut namens Leijten: verzoek de notitie Opzet/Grove Schuld dat op 5 november 2019 aan de staatssecretaris van Financiën is gestuurd alsmede de notitie aan de staatssecretaris en minister over de analyse van de klachten van de heer Niessen van 22 november 2019, naar de Kamer te sturen vóór het debat Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

17
Het lid Dik-Faber: verzoek het onderwerp slachthuizen uit het debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein te halen en toe te voegen aan het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen en hierbij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen inclusief extra spreektijd
18
Het lid Van Toorenburg namens Van den Berg: verzoek uitstel VSO Datalek Donorregister (AO d.d. 32761-162)
19
AFVOEREN: VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 12/3)