Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VSO Binnenvaart en Maritiem (31409-278)

 6. 6

  VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

 7. 7

  VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)

 8. 8

  VSO Circulaire economie (32852-119)

 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kuiken: debat met de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over (institutioneel) racisme in Nederland

 12. 12

  Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Grove fouten bij onderzoek naar gedwongen adoptie: 'Het is een bende'’ (Rtlnieuws.nl, 5 juni 2020)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Krol: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gewetenloze bende maakte bejaarden miljoenen afhandig’ (Ad.nl, 6 juni 2020)

  Loading data
 14. 14

  Het lid De Graaf: stenogram aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake schriftelijke vragen over het bericht ‘Onderzoek: dreiging door extreme afsplitsing van IS’ (Nrc.nl, 7 juni 2020)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Karabulut: vooraankondiging VAO RBZ, deze week inclusief stemmingen

 16. 16

  Het lid Karabulut namens Leijten: verzoek de notitie Opzet/Grove Schuld dat op 5 november 2019 aan de staatssecretaris van Financiën is gestuurd alsmede de notitie aan de staatssecretaris en minister over de analyse van de klachten van de heer Niessen van 22 november 2019, naar de Kamer te sturen vóór het debat Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Dik-Faber: verzoek het onderwerp slachthuizen uit het debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein te halen en toe te voegen aan het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen en hierbij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen inclusief extra spreektijd

 18. 18

  Het lid Van Toorenburg namens Van den Berg: verzoek uitstel VSO Datalek Donorregister (AO d.d. 32761-162)

 19. 19

  AFVOEREN: VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 12/3)