Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 juni 2020
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Media

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Grensoverschrijdende samenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) (35422)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 (22 112, nr. 2877)

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (35372)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VSO Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht ‘Ruzie met de universiteit over een briljant idee’

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

  Loading data