Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
Het lid Van Weyenberg namens De Groot: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over nieuwe onderzoeksresultaten Covid-19 bij nertsenbedrijven (Rijksoverheid.nl, 19 mei 2020)
7
Het lid Van Weyenberg namens De Groot: verzoek het debat over de Europese Green Deal zo spoedig mogelijk in te plannen
8
Het lid Kuiken namens Van den Hul: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Opnieuw anti-homogeweld in Amsterdam Oost’ (Coc.nl, 22 mei 2020)
10
Het lid Omtzigt: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en verzoek aan het kabinet alle openstaande vragen te beantwoorden inzake dit debat

12
Opnieuw aan te houden moties

13
Koninklijke boodschappen:
14
De volgende voorstellen van wet: