Plenair debat : Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

De vergadering is vervallen

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

    Loading data