Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

 6. 6

  VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

 7. 7

  VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Jansen namens Agema: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit, het dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen en het debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis samen met alle rapporten en de reactie van de minister voor Medische Zorg samen te voegen tot één debat over de ziekenhuisfaillissementen en deze binnen twee weken in te plannen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Hijink: debat met de minister voor Medische Zorg over de nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus nu ingaat (NOS, 6 maart 2020)

 11. 11

  Het lid Van Raan: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over biomassa

  Loading data
 12. 12

  Het lid Leijten: debat met de minister-president en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Politieke top werd intern meermaals gewaarschuwd, maar greep niet in bij toeslagenaffaire’ (Ftm.nl, 8 maart 2020)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kops: debat, voorafgegaan door een brief, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Hoogleraar: ‘Helft bevolking in de kou na afkoppelen gasnet’’ (Telegraaf.nl, 9 maart 2020)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Nijboer: debat met de minister van Financiën over de nog niet gemaakte afspraken over het bestuur, de Nederlandse invloed en het behoud van de cruciale hubfunctie na de aandelenaankoop van KLM AirFrance

 15. 15

  Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over de noodzakelijke maatregelen om de economische gevolgen van het corona virus te beperken

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Ojik: vooraankondiging VAO JBZ-raad 13 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 11/03), nog deze week te houden inclusief stemmingen

 17. 17

  Correctie bij de stemmingen over de motie van het lid Emiel van Dijk (Kamerstuk 32 317, nr. 596) en over de motie van het lid Hiddema (Kamerstuk 32 317, nr. 600)