Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020