Plenair debat : Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  EU-voorstel: Herziening van het EU-uitbreidingsbeleid COM (2020) 57

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsappreciatie herziening Uitbreidingsmethodologie

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Albanië SWD (2020) 46

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Noord-Macedonië SWD (2020) 47

  Loading data
Naar boven