Plenair debat : VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)

De vergadering is geweest

20 februari 2020
19:10 - 19:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 19 december 2019 over het Openbaar Ministerie

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data