Plenair debat

Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-1) + Voorstel voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-5)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Regeling toezicht en handhaving gedragscode