Plenair debat : VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)

De vergadering is geweest

23 januari 2020
19:15 - 19:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data