Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12)
9
VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)
10
VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
11
VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-120)
12
AFVOEREN: Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders
13
Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Europese Green Deal