Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 december 2019
14:05 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12)

 9. 9

  VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

 10. 10

  VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)

 11. 11

  VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-120)

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders

 13. 13

  Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Europese Green Deal

  Loading data
 14. 14

  Het lid Leijten: verzoek het debat over de door ouders ontvangen dossiers inzake de CAF-11 zaak volgende week in te plannen

  Loading data