Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 november 2019
13:30 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016-245), met als eerste spreker het lid Van den Berg (CDA)

 4. 4

  VAO Transportraad (AO d.d. 21/11)

 5. 5

  VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

 6. 6

  Het lid Madlener: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van het Landbouw Collectief ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’

  Loading data
 7. 7

  Het lid Beckerman: verzoek bij het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen de minister voor Milieu en Wonen uit te nodigen vanwege (ver)huur, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege brandgevaarlijke gevels en de minister voor Medische Zorg n.a.v. de brief ‘Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli’ (35022-15) en het verzoek om een brief over het artikel ‘Wordt brandveiligheid bij hoogbouw wel serieus genomen?’ (Gevelbouw.nl)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Wiersma: debat, nog voor het kerstreces te houden, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de bij de begrotingsbehandeling van EZK aangekondigde groeibrief van het kabinet

 9. 9

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de oorzaak van de stijging van babysterfte wordt gezocht bij de capaciteitsproblematiek van ziekenhuizen (Telegraaf.nl, 21 november 2019)

 10. 10

  Het lid Van den Hul: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het vastlopen van cao onderhandelingen in het primair onderwijs (Aob.nl, 21 november 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Westerveld: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat hulp vaak te laat komt voor kinderen die seksueel worden misbruikt (Trouw.nl, 21 november 2019)

 12. 12

  Het lid Baudet: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toenemende racistische geweld van allochtonen jegens autochtonen

  Loading data
 13. 13

  Lijst met vervallen moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data