Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 november 2019
13:35 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO IGJ (AO d.d. 13/11)

 8. 8

  VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

 9. 9

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Weyenberg: uitstel stemmingen tot later op de dag

 11. 11

  Het lid Beckerman (SP) brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Gedupeerden met 'oude schadegevallen' krijgen herkansing bij NAM’ (Rtvnoord.nl, 13 november 2019), te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling EZK

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Toorenburg (CDA) verzoek de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

  Loading data