Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Lijst met vervallen moties

7
VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
8
VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)
10
Het lid Van Weyenberg: uitstel stemmingen tot later op de dag
11
Het lid Beckerman (SP) brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Gedupeerden met 'oude schadegevallen' krijgen herkansing bij NAM’ (Rtvnoord.nl, 13 november 2019), te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling EZK

12
Het lid Van Toorenburg (CDA) verzoek de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord