Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken stikstofproblematiek

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

  Loading data
 3. 3

  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek (Kamerstuk 35334-1)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data