Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië en de eindstemming over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
13:25 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 17 en 18 oktober 2019

  Loading data