Plenair debat

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

3
Lijst met vervallen moties:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
7
VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10)
9
Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Pensioenfonds denkt over einde collectief pensioen voor schoonmakers’ (Nos.nl, 16 oktober 2019)

10
Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (Nos.nl, 17 oktober 2019)
11
Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over het handhaven van de rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten, n.a.v. de dreigende uitingen richting de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nog heden te ontvangen, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS

15
Correctie bij stemming over het gewijzigd amendement van het lid Rechterschot c.s. (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet), 35133, nr. 31