Plenair debat : Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
13:30 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verdrag:

  Loading data
 3. 3

  Lijst met vervallen moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

 7. 7

  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10)

 8. 8

  Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Pensioenfonds denkt over einde collectief pensioen voor schoonmakers’ (Nos.nl, 16 oktober 2019)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (Nos.nl, 17 oktober 2019)

 10. 10

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over het handhaven van de rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten, n.a.v. de dreigende uitingen richting de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nog heden te ontvangen, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS

  Loading data
 12. 12

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 13. 13

  Het lid Klaver: verzoek uitbreiding spreektijd met 2 minuten bij het debat over de stikstofproblematiek

  Loading data
 14. 14

  Correctie bij stemming over het gewijzigd amendement van het lid Rechterschot c.s. (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet), 35133, nr. 31