Plenair debat : Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
10:16 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Infrastructuur & Waterstaat (35300-XII)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

  Loading data
 3. 3

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Loading data
 4. 4

  Vragen en antwoorden inzake de begroting van het Infrastructuurfonds 2020

  Loading data
 5. 5

  Vragen en antwoorden inzake de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Loading data
 6. 6

  Besteding extra middelen ILT en invulling overige toezeggingen die de ILT betreffen

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) op 16 oktober 2019

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data