Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
Lijst met vervallen moties:

10
Het lid Ronnes: verzoek uitstel stemmingen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133) (punt 3 op de Stemmingslijst)
14
Het lid Kops: verzoek aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het stuk dat Landbouwambtenaren voor het CDA hebben gemaakt over de foutmarges in het RIVM-model dat stikstof meet, nog vandaag naar de Kamer te sturen i.v.m. het debat over de stikstofproblematiek

15
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de memo ‘Inzichten Stikstofdepositie op Natuur’ van Wageningen Environmental Research (Wwf.nl, 9 oktober 2019), te ontvangen vóór 17 oktober 10 uur i.v.m. het debat over de stikstofproblematiek

16
Opnieuw aan te houden moties:

17
Correctie bij stemming over de motie van de leden Bisschop en Van Helvert, 35 207, nr. 25
18
Correctie bij stemming over de motie van de leden Van Ojik en Ploumen, 21 501-02, nr. 2064