Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)

 6. 6

  VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Geurts: verzoek het debat over het rapport van 2Solve over de gang van zaken in noordelijke slachthuizen en het toezicht door de NVWA in te trekken en het onderwerp onder te brengen bij het debat over de NVWA (spreektijd 5 min)

 11. 11

  Het lid Emiel van Dijk: debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Amsterdam spekt illegalen’ (Telegraaf, 4 oktober 2019)

 12. 12

  Het lid Aartsen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarereuzen (FD, 4 oktober 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Asscher: verzoek het dertigledendebat over de onduidelijkheid of de coalitie nog over een meerderheid in de Tweede Kamer beschikt om te zetten in een debat (volgende week te houden)

 14. 14

  Het lid Beckerman: verzoek het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen in te plannen in de eerste week na het herfstreces n.a.v. de brief over het NVWA-onderzoek naar levensgevaarlijke Agpo Ferroli-ketels (2019Z18950)

 15. 15

  Het lid Markuszower: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tbs-kliniek moffelt incidenten weg’ (Telegraaf.nl, 7 oktober 2019)

 16. 16

  Het lid Ploumen: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Elf ziekenhuizen in Nederland financieel in gevaar: ‘zorginfarct niet afgewend’ (Ad.nl, 8 oktober 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Gijs van Dijk: VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs, nog deze week inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Kuiken: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gedwongen uitgehuwelijkte Fatima: 'Meisjes zoals ik worden verkocht als golden tickets'’ (Hartvannederland.nl, 5 oktober 2019)