Plenair debat : VSO JBZ-raad d.d. 7-8 oktober 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

De vergadering is geweest

3 oktober 2019
10:16 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de bijeenkomstvan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken,7 en 8 oktober 2019 te Luxemburg

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data