Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

6
AFVOEREN: Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden
7
AFVOEREN: Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken
8
AFVOEREN: Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt
9
AFVOEREN: Debat over fraude met de dividendbelasting
10
AFVOEREN: Debat over de Emancipatiemonitor 2018 en de CPB-studie ‘Vrouwen aan de top’
11
AFVOEREN: Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie
12
AFVOEREN: Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden
13
AFVEOEREN: Debat over de kwaliteit van waterbronnen in Nederland
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over vaderschap in Nederland
19
Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Nederland al 10 jaar lang grootschalige fraude door kustvissers door de vingers ziet (Nos.nl, 28 september 2019)

20
Het lid Kuiken: verzoek uitstel VAO Politie (AO d.d. 05/09)
21
Het lid Van Ojik: vooraankondiging VSO Formele JBZ-Raad 7-8 oktober (asiel- en vreemdelingenbeleid), donderdag te houden inclusief stemmingen
22
Het lid Belhaj: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Cultuur.nl, 30 september 2019)
25
Het lid Van der Lee namens Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van de commissie Remkes (Nos.nl, 30 september 2019), te ontvangen vóór morgen 10 uur i.v.m. de begrotingsbehandeling LNV volgende week