Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  AFVOEREN: Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden

 7. 7

  AFVOEREN: Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken

 8. 8

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over fraude met de dividendbelasting

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over de Emancipatiemonitor 2018 en de CPB-studie ‘Vrouwen aan de top’

 11. 11

  AFVOEREN: Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden

 13. 13

  AFVEOEREN: Debat over de kwaliteit van waterbronnen in Nederland

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over vaderschap in Nederland

 15. 15

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Inhandenstelling

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Brenk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘ABP-topvrouw: pensioenkortingen zijn te voorkomen’ (Telegraaf.nl, 27 september 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Wassenberg: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het storten van vervuilde grond in diepe natuurplassen (Bnnvara.nl, 26 september 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Nederland al 10 jaar lang grootschalige fraude door kustvissers door de vingers ziet (Nos.nl, 28 september 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Kuiken: verzoek uitstel VAO Politie (AO d.d. 05/09)

 21. 21

  Het lid Van Ojik: vooraankondiging VSO Formele JBZ-Raad 7-8 oktober (asiel- en vreemdelingenbeleid), donderdag te houden inclusief stemmingen

 22. 22

  Het lid Belhaj: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Cultuur.nl, 30 september 2019)

 23. 23

  Het lid Hijink: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Kinderartsen: euthanasie moet ook mogelijk worden voor jonge kinderen’ (Nos.nl, 28 september 2019)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ (Meldislamofobie.org, 27 september 2019)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Van der Lee namens Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van de commissie Remkes (Nos.nl, 30 september 2019), te ontvangen vóór morgen 10 uur i.v.m. de begrotingsbehandeling LNV volgende week

  Loading data