Plenair debat

Debat over voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland (eerste termijn Kamer)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland

Te behandelen zaken

2
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 oktober 2019, over het bericht ‘OM wil meer Syriëgangers naar Nederland’ en over het bericht ‘Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken’

3
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden