Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 september 2019
13:50 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  VAO Effecten van het ECB-beleid (AO d.d. 24/09), met als eerste spreker het lid Leijten (SP)

 4. 4

  Het lid Beckerman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht’ Geheim document: NAM dreigde Nederland in de kou te zetten’ (Rtvnoord.nl, 25 september 2019)

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘De grote uitstootkloof” en de vraag of Tata Steel 2,5 megaton meer uitstoot dan is opgegeven (Groene.nl, 25 september 2019)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 85 onderzochte zorgbedrijven te hoge winsten uit de zorg wegsluizen (Pointer.kro-ncrv.nl, 25 september 2019)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Aalst: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Minister wist dat stint nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’ (Rtlnieuws.nl, 25 september 2019)

  Loading data
 8. 8

  Correctie bij stemming over de motie van het lid Van den Berg (32864, nr. 8)

 9. 9

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data