Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Het lid Westerveld: verzoek het debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht onder te brengen bij het debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
3
Het lid Westerveld: verzoek het dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang onder te brengen bij het debat over het aantal daklozen in Nederland
5
Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende (dertigleden)debatten van de lijst af te voeren:
7
Lijst met vervallen moties: