Plenair debat : Debat over de stikstofproblematiek

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
17:30 - 1:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de vraag van de leden Grashoff en Geurts, gesteld tijdens het algemeen overleg PAS van 13 maart 2018, over het onderzoek naar het verschil in trends tussen berekende en gemeten concentraties van ammoniak

  Loading data
 2. 2

  Monitor integraal duurzame stallen

  Loading data
 3. 3

  Tussenevaluatie PAS

  Loading data
 4. 4

  Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

  Loading data
 5. 5

  Nadere informatie over verschillende toezeggingen op het gebied van ammoniak

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

  Loading data
 8. 8

  Instelling van het adviescollege Stikstofproblematiek

  Loading data
 9. 9

  Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

  Loading data
 10. 10

  Eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het tijdstip van verzending van de kabinetsreactie op het eerste advies van het adviescollege stikstofproblematiek

  Loading data
 12. 12

  Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

  Loading data
 13. 13

  Aanpak stikstofproblematiek

  Loading data
 14. 14

  Nadere duiding van de gevraagde voorlichting bij de Raad van State over het invoeren van een drempelwaarde voor stikstofdepositie

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand, Kops en Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 oktober en 16 oktober 2019, over stikstofproblematiek

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data