Plenair debat

Debat over de stikstofproblematiek

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stikstofproblematiek
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

16
Moties ingediend tijdens het debat