Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Dreigende kortingen op pensioenen
Stenogram
Download Stemmingen Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied
Stenogram
Download Stemmingen moties Wmo
Stenogram
Download Stemmingen moties Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten
Stenogram
Download Stemmingen Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Ten onrechte verstrekte uitkeringen aan gevangenen
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Kinderopvang
Stenogram
Download Stemmingen moties Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemming motie Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemmingen moties Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied
Stenogram
Download Stemmingen moties Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord
Stenogram
Download Stemming motie Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen p.o./vo
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese top over EU-banen
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

5
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

6
Moties ingediend bij het debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen

11
Moties ingediend bij het VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

15
Moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

16
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) (35125)