Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

10 september 2019
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Wmo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Top over EU-banen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten

  Loading data
 10. 10

  VAO Eindtoets po en overgang po en vo

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) (35125)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Wet strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Loading data

  Loading data

  Loading data