Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 september 2019
14:40 - 14:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief derden:

 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

 9. 9

  VAO Visiebrief mediabeleid (AO d.d. 11/09)

 10. 10

  VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

 11. 11

  VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

 12. 12

  VSO Klachtbehandeling onderwijs (35000-VIII-213)

 13. 13

  VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

 14. 14

  VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

 15. 15

  VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09)

 16. 16

  AFVOEREN: Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over E-waste

 18. 18

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen

 19. 19

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de forensische zorg

 20. 20

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 22. 22

  Ik deel aan de Kamer mee dat bij de stemming op dinsdag 10 september jl. over de motie-Van Kooten-Arissen (32793, nr. 438) in de opsomming van de partijen die vóór deze motie stemden, mevrouw Van Kooten-Arissen abusievelijk niet is genoemd.

 23. 23

  Het lid Paternotte: verzoek het VAO Luchtvaart nog voor het eind van september in te plannen

 24. 24

  Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’ (Nos.nl, 11 september 2019)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Van Weyenberg: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind’ (Cpb.nl, 12 september 2019)

 26. 26

  Het lid De Groot: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de bronnen van ons drinkwater steeds kwetsbaarder worden (Nos.nl, 11 september 2019)

 27. 27

  Het lid Baudet: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het repatriëren van de twee Nederlandse jongens die zijn gearresteerd in Area 51

  Loading data
 28. 28

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Europese Academies voor de Wetenschappen internationaal oproept het verbranden van bossen voor de productie van duurzame energie te beperken vanwege de vernietigende klimaateffecten (Easac.eu, 10 september 2019)

  Loading data
 29. 29

  Agenderen voor stemmingen

  Loading data

  Loading data