Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
Brief derden:
6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)
9
VAO Visiebrief mediabeleid (AO d.d. 11/09)
10
VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)
11
VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)
12
VSO Klachtbehandeling onderwijs (35000-VIII-213)
13
VAO Natuur (AO d.d. 12/09)
14
VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)
15
VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09)
16
AFVOEREN: Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over E-waste
18
AFVOEREN: Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen
19
AFVOEREN: Dertigledendebat over de forensische zorg
22
Ik deel aan de Kamer mee dat bij de stemming op dinsdag 10 september jl. over de motie-Van Kooten-Arissen (32793, nr. 438) in de opsomming van de partijen die vóór deze motie stemden, mevrouw Van Kooten-Arissen abusievelijk niet is genoemd.
23
Het lid Paternotte: verzoek het VAO Luchtvaart nog voor het eind van september in te plannen
24
Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’ (Nos.nl, 11 september 2019)

25
Het lid Van Weyenberg: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind’ (Cpb.nl, 12 september 2019)
26
Het lid De Groot: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de bronnen van ons drinkwater steeds kwetsbaarder worden (Nos.nl, 11 september 2019)
28
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de Europese Academies voor de Wetenschappen internationaal oproept het verbranden van bossen voor de productie van duurzame energie te beperken vanwege de vernietigende klimaateffecten (Easac.eu, 10 september 2019)