Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 september 2019
13:50 - 14:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex

 6. 6

  Het lid Wilders: debat met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over de voortdurende schokkende onthullingen inzake het politieke proces tegen dhr. Wilders

 7. 7

  Het lid Van Brenk: verzoek om de aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid bij het debat over de aanhoudende problemen bij het CBR

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Meenen: verzoek om bij het debat over salafisme in Nederland de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit te nodigen (n.a.v. NRC, 10 september 2019)

 9. 9

  Het lid Wiersma: verzoek het debat over salafisme in Nederland spoedig (in oktober) te plannen

 10. 10

  Het lid Rog, voorzitter commissie SZW: verzoek nog in week 38 over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269) te stemmen

 11. 11

  Het lid Özütok: brief van de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bittere armoede in Caribisch Nederland (Rtlnieuws.nl, 10 september 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stikstofproblematiek, te houden in de week vóór het herfstreces

 13. 13

  Het lid Omtzigt: VAO Raad Algemene Zaken 16 september 2019 (AO d.d. 10/09), nog morgen op de agenda inclusief stemmingen

 14. 14

  VSO Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019

 15. 15

  VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming