Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Ruimtevaart (AO d.d. 05/09)
7
VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 05/09)
8
VAO Politie (AO d.d. 05/09)
9
VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie
11
Opnieuw aan te houden moties

13
Het lid Van Dam: verzoek het debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 zo snel mogelijk na de Algemene Politieke Beschouwingen in te plannen
14
Het lid Wiersma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Hardnekkige werkloosheid statushouders opnieuw bevestigd’ (FD, 7 september 2019)

15
Het lid Paternotte namens Belhaj: verzoek uitstel VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)
16
Het lid Krol: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland (naar 6 min)
17
Het lid Paternotte: verzoek het debat over de quickscan luchthaven in zee zo snel mogelijk na de Algemene Politieke Beschouwingen in te plannen
19
Het lid Geurts namens Omtzigt: VSO Ambtshalve toekenning kindgebonden budget, nog deze week inclusief stemmingen