Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 04/09)
9
VAO Project militair radarstation Herwijnen (AO d.d. 04/09)
10
VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)
11
VSO Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 (32864-7)
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling
19
Het lid Lodders, voorzitter commissie VWS, verzoek het debat over het actieprogramma Langer Thuis zo spoedig mogelijk in te plannen
20
Het lid Middendorp: debat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ministerie frustreert ict-controle’ (Nrc.nl, 5 september 2019)
21
Het lid Bromet: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Toezichthouder ACM blokkeert fusie PostNL en Sandd’ (Ad.nl, 5 september 2019)

22
Toevoegen aan de agenda van de Kamer: Debat over de Europese Top van 17 en 18 oktober 2019