Plenair debat : VAO MIVD (AO d.d. 03/07)

De vergadering is geweest

1 oktober 2019
16:15 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data