Plenair debat : Debat over het pakket klimaatmaatregelen

De vergadering is geweest

3 juli 2019
19:15 - 23:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Loading data
 2. 2

  Doorrekeningen die na maart zijn opgeleverd t.b.v. het komen tot het definitieve Klimaatakkoord

  Loading data
 3. 3

  Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

  Loading data
 5. 5

  SER-advies inzake klimaatakkoord industrie

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een brief met suggesties voor klimaatbeleid in de industrie

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de reactie op de brief van VNO-NCW/MKB-Nederland over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord

  Loading data
 9. 9

  Voorstel voor een Klimaatakkoord

  Loading data
 10. 10

  Rapporten met betrekking tot het klimaatbeleid voor de industrie

  Loading data
 11. 11

  Reactie op position paper van TNO voor hoorzitting mobiliteitstafel

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering Urgenda-vonnis

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data