Plenair debat : Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

De vergadering is geweest

16 december 2020
15:00 - 20:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voortgang maatregelen Commissie de Winter

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie De Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden

  Loading data
 4. 4

  Opvolging aanbevelingen Commissie De Winter

  Loading data
 5. 5

  Toezegging over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport ‘Onvoldoende beschermd: Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data