Plenair debat

Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (ongecorrigeerd stenogram)
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend tijdens het debat