Plenair debat

Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat