Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

6
VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 25/06)
8
VAO Spoedzorg LUMC/Bronovo (AO d.d. 26/06)
9
Het lid Van Brenk: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Frictie bouwers en Rijkswaterstaat: verliezen, vertragingen en vechtcontracten’ (Nos.nl, 26 juni 2019)

10
Het lid Nijboer namens Ploumen: verzoek morgen te stemmen over een motie ingediend bij het debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije (Motie Ploumen c.s. 35000-V, nr. 76)
11
VAO Eindtoets po en overgang po en vo (AO d.d. 25/06)
13
Correctie bij de stemming over de motie-Van Aalst (30234, nr. 222)