Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

25 juni 2019
15:05 - 15:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het CBR

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/ Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet straffen en beschermen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

  Loading data