Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Import van vervuild vlees uit Brazilië
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/ Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Externe veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Sportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Staat van het Onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat over het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda
Stenogram
Download Stemmingen Wet straffen en beschermen
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof
Stenogram
Download Stemmingen moties Advies kwartiermaker transgenderzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties CBR
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet straffen en beschermen
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemming motie Renovatie Binnenhof
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Innovatie

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van het onderwijs

4
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sportbeleid

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

10
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het CBR

13
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

17
Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

18
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/ Groningen

19
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

20
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122)

21
Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet straffen en beschermen

22
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof