Plenair debat : Debat over het aanpassen van Inspectierapporten

De vergadering is geweest

4 maart 2020
14:50 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het ver zoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2019, over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC

  Loading data
 2. 2

  Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake rapporten Inspectie JenV

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake rapporten Inspectie JenV (Kamerstuk 28844-198)

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin‘

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data