Plenair debat : Algemene Politieke Beschouwingen (1e Termijn Kamer)

De vergadering is geweest

18 september 2019
10:30 - 23:13 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data
  2. 2

    Het Blauwe Boekje. De economie en overheidsfinanciën in grafieken en tabellen

    Loading data