Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
AFVOEREN: Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen
7
AFVOEREN: Debat over etnisch profileren door de belastingdienst
9
Het lid Kröger: vooraankondiging VSO Milieuraad 26 juni 2019
11
Het lid Van Dam: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘MH17: hoe krijgen we de verdachten hier?’ (AD, 20 juni 2019)

12
Het lid Bromet: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over het bericht ‘Onderzoeksraad: Voedselveiligheid in gevarenzone’ (Ad.nl, 20 juni 2019)

14
VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)
15
VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen (30872-232)
16
VAO Water (AO d.d. 20/06)
17
VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)
18
VAO Bouwopgave (AO d.d. 19/06)
19
VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen (31288-581)
20
VAO Kinderopvang (AO d.d. 20/06)
21
VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
22
Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17
23
Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland
24
VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 20/06)
25
Vervallen aangehouden moties