Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 juni 2019
14:35 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  AFVOEREN: Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

 7. 7

  AFVOEREN: Debat over etnisch profileren door de belastingdienst

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kröger: vooraankondiging VSO Milieuraad 26 juni 2019

 10. 10

  Het lid Laan-Geselschap: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Drugskartels willen Europa aan de crystal meth krijgen’ (Ad.nl, 4 juni 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Dam: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘MH17: hoe krijgen we de verdachten hier?’ (AD, 20 juni 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Bromet: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over het bericht ‘Onderzoeksraad: Voedselveiligheid in gevarenzone’ (Ad.nl, 20 juni 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Weerdenburg: verzoek hoofdelijk te stemmen om een debat te houden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over openbaarmaking van stukken inzake Mali

  Loading data
 14. 14

  VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)

 15. 15

  VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen (30872-232)

 16. 16

  VAO Water (AO d.d. 20/06)

 17. 17

  VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

 18. 18

  VAO Bouwopgave (AO d.d. 19/06)

 19. 19

  VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen (31288-581)

 20. 20

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 20/06)

 21. 21

  VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

 22. 22

  Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17

 23. 23

  Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland

 24. 24

  VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 20/06)

 25. 25

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data