Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/06)

 11. 11

  VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06)

 12. 12

  VAO Bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 13/06)

 13. 13

  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)

 14. 14

  VAO Bonaire, Sint Eustatius en Saba (AO d.d. 13/06)

 15. 15

  VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

 16. 16

  Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het nieuws dat er toch een onderzoek loopt naar het vinden van klokkenluiders bij het WODC (NOS journaal, 13 juni 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport ‘The State of Dutch Fathers - Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ (Rutgers.nl, 14 juni 2019)

 18. 18

  Het lid Van Brenk: verzoek uitbreiding spreektijd met 3 minuten bij het debat over het pensioenakkoord

 19. 19

  Het lid Asscher: debat met de minister-president over lastenverlichting voor bedrijven die mogelijk niet doorgaat (Twitter, 15 juni 2019)

 20. 20

  Het lid Rog, voorzitter commissie SZW, verzoek de behandeling van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35223) nog deze week in te plannen, inclusief stemmingen.

 21. 21

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data