Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

9
Opnieuw aan te houden moties

10
VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/06)
11
VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06)
12
VAO Bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 13/06)
13
VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)
14
VAO Bonaire, Sint Eustatius en Saba (AO d.d. 13/06)
15
VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit
16
Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het nieuws dat er toch een onderzoek loopt naar het vinden van klokkenluiders bij het WODC (NOS journaal, 13 juni 2019)

17
Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport ‘The State of Dutch Fathers - Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ (Rutgers.nl, 14 juni 2019)
18
Het lid Van Brenk: verzoek uitbreiding spreektijd met 3 minuten bij het debat over het pensioenakkoord
19
Het lid Asscher: debat met de minister-president over lastenverlichting voor bedrijven die mogelijk niet doorgaat (Twitter, 15 juni 2019)
20
Het lid Rog, voorzitter commissie SZW, verzoek de behandeling van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35223) nog deze week in te plannen, inclusief stemmingen.