Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VAO MIRT (AO d.d. 12/06)
6
VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)
8
Het lid Helder: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Veiligheid in het geding door tekort ’CSI-team’ politie’ (Telegraaf.nl, 12 juni 2019)

9
Het lid Lodders: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst loopt ruim 800 miljoen mis’ (Nos.nl, 12 juni 2019) en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Toeslagen terugbetalen’