Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

8
VAO Innovatie (AO d.d. 11/06)
9
VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
11
Titel debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR aangepast in een debat over het CBR
13
Het lid Karabulut: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de SP fractievoorzitter in Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije (Nos.nl, 11 juni 2019)

14
Het lid Kuiken namens Gijs van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (Cpb.nl, 12 juni 2019)

15
Het lid Van Gerven namens Hijink: dertigledendebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (Commissie De Winter)
17
Het lid Beckerman: verzoek het VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05) volgende week te agenderen, voorafgegaan door een brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’ (Rtvnoord.nl, 12 juni 2019)