Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 juni 2019
13:30 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 8. 8

  VAO Innovatie (AO d.d. 11/06)

 9. 9

  VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting

 11. 11

  Titel debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR aangepast in een debat over het CBR

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Karabulut: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de SP fractievoorzitter in Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije (Nos.nl, 11 juni 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kuiken namens Gijs van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (Cpb.nl, 12 juni 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Gerven namens Hijink: dertigledendebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (Commissie De Winter)

 16. 16

  Het lid Van Gerven; brief van de minister voor Medische Zorg over patiëntenstops bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Beckerman: verzoek het VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05) volgende week te agenderen, voorafgegaan door een brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’ (Rtvnoord.nl, 12 juni 2019)

  Loading data