Plenair debat : Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

De vergadering is geweest

20 juni 2019
18:30 - 0:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

  Loading data
 2. 2

  Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie om rapporten te ontvangen over de oriënterende studie evaluatie Natura 2000-doelensystematiek

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake een inventarisatie van projecten en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data