Plenair debat : Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 juni 2019
14:40 - 14:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Debat over de voorjaarsnota 2019

 7. 7

  VAO Maritiem (AO d.d. 05/06)

 8. 8

  VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/06)

 9. 9

  VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 05/06)

 10. 10

  VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 06/06)

 11. 11

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over ontbossing in Nederland

 13. 13

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Inhandenstelling

  Loading data
 16. 16

  Het lid Lodders, voorzitter commissie VWS: verzoek de spreektijd bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord uit te breiden naar 6 minuten

 17. 17

  Het lid Van den Hul: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het coalitieakkoord inzake de toekomst van de Publieke Omroep (Ad.nl, 5 juni 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Kuiken: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Immigratiedienst stuurde veroordeelde criminelen niet weg door tijd- en geldgebrek’ (Ad.nl, 6 juni 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Slootweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg’ (Trouw, 6 juni 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van der Linde: verzoek uitstel van het debat over het pensioenakkoord

Naar boven