Plenair debat

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

6
Debat over de voorjaarsnota 2019
7
VAO Maritiem (AO d.d. 05/06)
8
VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/06)
9
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 05/06)
10
VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 06/06)
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over ontbossing in Nederland
14
16
Het lid Lodders, voorzitter commissie VWS: verzoek de spreektijd bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord uit te breiden naar 6 minuten
18
Het lid Kuiken: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Immigratiedienst stuurde veroordeelde criminelen niet weg door tijd- en geldgebrek’ (Ad.nl, 6 juni 2019)

19
Het lid Slootweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg’ (Trouw, 6 juni 2019)

20
Het lid Van der Linde: verzoek uitstel van het debat over het pensioenakkoord