Plenair debat : Debat over het overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage vreemdelingenketen

De vergadering is geweest

21 mei 2019
16:45 - 18:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

    Loading data
  2. 2

    Rapportage Vreemdelingenketen

    Loading data